Sissel Enger Moe

Artist Statement

Pigment og vann på papir gir på en særegen måte liv til visuelle uttrykk i spenningsfeltet mellom det sterke og skjøre. Akvarellen har også i seg noe lavmeldt som kan være en god motvekt til en verden med harde kanter – lydsterk og sprakende.

Ser jeg tilbake går sårbarhet ofte igjen som en rød tråd i bildene mine – og det er kanskje derfor jeg har valgt å arbeide med akvarell. Den gir meg en sanselig og var tilnærming til ulike temaer. Når pigmentenes ulike strukturer flyter med vann over papiroverflaten og tørketiden gir meg rom til å forfølge en tanke, blir jeg ofte i stand til å komme dypere inn i forståelsen av noe og kommentere det som opptar meg. Men ikke uten planlegging, det er vanskelig å improvisere når jeg har noe på hjertet. Det kan være mellommenneskelige problemstillinger eller et engasjement og bekymring for det som skjer rundt oss.

Eller landskap, gjerne i serier, hvor jeg lar naturens inntrykk transformeres og forenkles både i form og farge, slik at jeg ofte sitter tilbake med valører av en pigment som et slør – en pust.

Jeg kan jobbe sakte over lang tid – lag på lag – slik at alle transparente sjikt kan leses i det ferdige arbeidet – eller jeg kan raskt la alle emosjoner kommer til uttrykk i noen få strøk.

Gjennom mange år har jeg fordypet meg i akvarellens muligheter og begrensinger og er i hovedsak inspirert av den svenske akvarell-tradisjonen etter professor Arne Isacsson. Det handler om pigment, mye vann og flyt. Ønsker at pigmentene skal vise sin karakter. Det blir en ikke tilsiktet struktur som sier noe om prosessen. Når disse strukturene underordner seg eller forsterker motivet er jeg fornøyd – rent teknisk.
© Sissel Enger Moe